POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PORADNICTWO I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJA
PSYCHOLOGICZNA

Dane teleadresowe


 

ul. Czeremchowa 12/2, Lublin

505 663 687

ssyyllwwiiaapawlak@gmail.com

 


 

Copyright 2020. PSYCHOLOG SYLWIA PAWLAK. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN

INDYWIDUALNA PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Spotkania skierowane są do osób dorosłych, które borykają się z problemem:
- uzależnienia od alkoholu
- uzależnienia od narkotyków
- uzależnień behawioralnych od czynności takich jak: praca, hazard, seks, spędzanie nadmiernej ilości czasu przed komputerem i internetem
- współuzależnienia.

W pracy z osobami uzależnionymi kieruję się podejściem integracyjnym, opartym o relację terapeutyczną, psychoedukację, pogłębianie wiedzy klienta na temat uzależnienia, obejmującą między innymi mechanizmy rządzące uzależnieniem oraz sposoby radzenia sobie z tzw. “głodem”. Razem z klientem pracujemy także nad  zmianą nawyków zachowań na bardziej konstruktywne. Ważne jest dla mnie, aby osoba cierpiąca z powodu uzależnienia, była w stanie nie tylko utrzymać abstynencję, ale także czerpać radość z powrotu do życia w trzeźwości.

Czas trwania: 1 godzina

INDYWIDUALNA PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

 


 

Koszt wizyty: 100zł

Sprawdź inne usługi